Esrar hammaddesi olması nedeniyle ekilip, hasat edilmesi izne tabi olan kenevir bitkisi tohumları Yozgat’ta üniversite yönetimi ve akademisyenler tarafından toprakla buluşturuldu. Kenevire dayalı sanayinin Yozgat ve yöresinde çeşitlenmesi, kenevirin bütün biyokütlesinin endüstriye kazandırılması hedefleriyle ‘Endüstriyel Kenevir’ alanında ihtisaslaşan Yozgat Bozok Üniversitesi uygulama alanına kenevir tohumu ekimine Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da katıldı. Karadağ, Rektör Yardımcısı ve Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Şenol Akın, Prof. Dr. Yücel Güney, Üniversite Genel Sekreteri Prof. Dr. Uğur Kölemen ile araştırma görevlileri ile birlikte kenevir tohumlarını toprağa bıraktı. Kenevir Araştırmaları Koordinatörü Prof. Dr. Güngör Yılmaz, ekimi yapılan kenevirin, Kenevir Araştırma Enstitüsü bünyesindeki araştırma gruplarının akademik çalışmaları, kısa, orta ve uzun vadede hedeflenen projelere ilişkin saha çalışmalarına da hammadde imkânı sağladığını bildirdi. Yılmaz, tekstilden otomobil sektörüne, inşaat malzemelerinden kozmetik ürünlere, biyokütle yoluyla enerji sektöründen gıda sanayine kadar geniş yelpazede kullanım alanı bulunan endüstriyel kenevirin gerekli yasal düzenlemelerin yapılması halinde ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlayacağını söyledi. Yılmaz, kenevirin doğal ekiminin yanı sıra sektörlerin ihtiyaçlarına göre laboratuvar ortamında kenevir bitkisi üretebildiklerine dikkat çekti. Kenevirin bütün biyokütlesini endüstriye kazandırma hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Karadağ da, Yozgat Bozok Üniversitesi’ni ihtisas alanı olan kenevir özelinde, daha fazla bilgi ve ileri teknoloji üreten odak bir üniversite hüviyetine kavuşturmayı hedeflediklerini anlattı. Haber Merkezi

By admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir